Συνέντευξη Arcadian Child

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 10:28

"Ζούμε σ’ ένα κομμάτι γης που έχει τα μάτια στον Δυτικό πολιτισμό και τ’ αυτιά στην Ανατολή. Οπόταν, αυτό φυσιολογικά αποτυπώνεται και στον ήχο μας"

Σελίδα 1 από 3