Συνέντευξη Arcadian Child

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 10:28

"Ζούμε σ’ ένα κομμάτι γης που έχει τα μάτια στον Δυτικό πολιτισμό και τ’ αυτιά στην Ανατολή. Οπόταν, αυτό φυσιολογικά αποτυπώνεται και στον ήχο μας"

Συνέντευξη Lazy Man's Load

Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 13:55
"Καθε χρόνο μαθαίνουμε για κάποιο νέο φεστιβάλ σε μια καινούρια περιοχή. Και είναι μια ευκαιρία και πρόκληση για όλες τις νέες και πιο παλιές μπάντες να παίζουν μπροστά σε κόσμο με διαφορετικά ακούσματα..."
Σελίδα 1 από 3