Συνέντευξη Maruja / Maruja Interview (english version too)

"Eίναι δουλειά των καλλιτεχνών να αντικατοπτρίζουν το συνεχώς μεταβαλλόμενο πρόσωπο του πολιτισμού και να μιλάνε για τα οδυνηρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινότητα και φυλή”

Σελίδα 6 από 109