Συνέντευξη Arcadian Child

"Ζούμε σ’ ένα κομμάτι γης που έχει τα μάτια στον Δυτικό πολιτισμό και τ’ αυτιά στην Ανατολή. Οπόταν, αυτό φυσιολογικά αποτυπώνεται και στον ήχο μας"

This is the new “us”. Sliding Βackwards – The new era!

Σελίδα 2 από 8