Συνέντευξη Τhe Big Nose Attack

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 13:05
"Υπάρχουν πάντα στιγμές αδυναμίας και αυτοαμφισβήτησης αλλά ένα γερό χειροκρότημα σε επαναφέρει στη θέση σου. Χωρίς την αγάπη του κόσμου η τέχνη είναι ημιτελής".