Συνέντευξη And Also The Trees (English version too)

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 16:07

Simon Huw Jones: "Αν δεν πιστεύαμε ότι αναπτυσσόμασταν, εξελισσόμασταν, και γινόμασταν κάτι που παρέμενε άξιο καλλιτεχνικά, δε θα μέναμε μαζί για 40 χρόνια".